Wtorek, 05 marzec. Imieniny Fryderyka i Wacława.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Gmina Golina objęła udziały w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

W dniu 4 maja 2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Koninie, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Pana Krzysztofa Gubańskiego a Gminą Golina, reprezentowaną przez Pana Mirosława Durczyńskiego - Burmistrza Goliny. Umowa dotyczy objęcia udziałów w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Przedmiotem działania Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie jest m.in.:

- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez realizację usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oraz udzielanie dotacji,

- doradztwo finansowe, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej,

- pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,

- organizowanie seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,

- współpraca z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego. 

W związku ze zwiększającą się liczbą przedsiębiorców z terenu Gminy Golina, którzy korzystają ze wsparcia Agencji m.in. z pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń, zasadne było objęcie udziałów  w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie z siedzibą w Koninie ul. Zakładowa 4.