Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

GMINA GOLINA informuje o zrealizowaniu w latach 2017-2018 zadań partnerskich projektu

STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE KONIŃSKIEGO OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI 

 

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020,
Działanie 3.3 Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

 

Okres realizacji projektu         28.04.2017 – 14.12.2018

Całkowita wartość projektu       39 648 381,88 zł

Koszty kwalifikowane                25 955 415,69 zł

Kwota dofinansowania              22 062103,32 zł

Wkład własny                              3 893 312,37 zł

Koszty niekwalifikowane           13 692966,19 zł

Gmina Golina  w ramach projektu zrealizowała drogi dla rowerów, ciągi pieszo rowerowe o szerokości 2,5m.

W roku 2017

- ul Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie ( od ul. Kolejowej do (drogi powiatowej 3230P) do ul. cmentarnej (drogi powiarowej3229P )   długości  0,25km

 

W roku 2018

-ul. Słowackiego  Golinie(DW 467) odcinek   o długości  0,642 km

 

-ul. Kusocińskiego w Golinie (wzdłuż drogi powiatowej 3311P)

  od ul. Poniatowskiego do Stadionu Miejskiego w Golinie  0,615 km

 

-Węglew Kolonia w pasie dogi gminnej 472034

    od rogi krajowej 92 do torów     o długości  0, 868 km

 

-Węglew ( wzdłuż drogi powiatowej 3234P )od końca wsi (skarpy)

  do drogi gminnej  Węglew - Kraśnica   o długości 0,29 km  

 

- Spławie wzdłuż drogi powiatowej od drogi krajowej 92 do OSP Spławie o długości 1,353 km

Łączna długość  wybudowanych ścieżek wyniosła  4,018 km o wartości robót w zakresie umownym 2 032 205,71 zł  w tym  koszty kwalifikowane  stanowią  kwotę 1 492 444,59zł i  dofinansowanie ze środków  UE  -  1 268 577,9 zł.

 

W ramach powyższego projektu  utworzono ponadto punkt przesiadkowy przy ul. Poniatowskiego  obejmujący wymianę wiaty przystankowej ,postawienie nowej wiaty rowerowej na 10 stanowisk ,

oraz założenie oświetlenia solarnego i  kamery monitorującej z sygnałem przekazywanym do monitoringu miejskiego.

Wartość robót  53 252,11 zł w tym koszty kwalifikowane 32 555,41zł , dofinansowanie ze środków UE  wynosi  27 672,08 zł. 

Powyższe realizacje poprawiają mobilność, pozwalają na bezpieczne podróżowanie rowerem w obrębie miasta i gminy, łączą i wydłużają trasy rowerowe.
Umożliwiają pozostawienie roweru w punkcie przesiadkowym i dalsze podróżowanie środkami komunikacji masowej. Przez co wpływają na zmniejszenie emisji CO2.