Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Burmistrz Goliny informuje , że w 2020 roku na terenie gminy Golina , przy udziale środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowana została inwestycja pn.:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Brzeźniak” o długości 0,8km.

Koszt całkowity zdania wyniósł 360 959,24 zł, z czego 150 000,00zł stanowił kwota dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego.