Poniedziałek, 04 marzec. Imieniny Kazimierza i Łucji.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Poziomy do 2019

1.     Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

            2013r. - 69% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

            2014r. - 83% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

            2015r.-  53% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

            2016r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

            2017r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

            2018r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 40%)

            2019r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 40%) 

 

 

2.  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów  komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

            2013r. -   11,6%    (wymagany poziom co najmniej 12%)

            2014r. -   21%       (wymagany poziom co najmniej 14%)

            2015r. -   27%       (wymagany poziom co najmniej 16%)

            2016r. -    33%      (wymagany poziom co najmniej 18%)

            2017r. -    38%       (wymagany poziom co najmniej  20%)

            2018r. -    88,49%  (wymagany poziom  co najmniej 30%)

   2019r. -    102%      (wymagany poziom co najmniej 40%)