Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

OSP Rosocha

News

OSP Rosocha

Rok założenia Ochotniczej Straży Pożarnej Rosocha- 15.08.1965.
 

W dniu 15 sierpnia 1965 roku z inicjatywy mieszkańców wsi Rosocha powstała Ochotnicza Straż Pożarna Rosocha. W dniu 10 października 1965 roku OSP Rosocha została zarejestrowana w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu pod Nr 815/9/125. Motopompę strażacką jednostka otrzymała 19 maja 1968 roku od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Koninie. Aktu przekazania jednostce motopompy dokonał przedstawiciel Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Koninie Drh Jerzy Daszkiewicz. Strażacy  z poświęceniem jeździli gasić pożary początkowo zaprzęgiem konnym, potem ciągnikiem rolniczym z przyczepą, których użyczali mieszkańcy wsi.

Duma jednostki - motopompa przechowywana była w domu prywatnym. Dzięki ofiarności i poświęceniu strażaków jak i całej społeczności Rosochy przystąpiono do budowy „Domu Strażaka". 20 lipca 1969 roku w Rososze dokonano wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Domu Strażaka. Głównym inwestorem budowy była Powiatowa Komenda Ochotniczych Straży Pożarnych w Koninie. Z pomocą materialną pospieszyli: Kółko Rolnicze w Kawnicach, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kawnicach, GS „SCh" w Golinie oraz Bank Spółdzielczy w Golinie.

Dużego wsparcia zarówno finansowe jak i w robociźnie udzielili druhowie strażacy i całe społeczeństwo Rosochy.

W dniu 28 maja 1972 roku przekazany został do użytku miejscowego społeczeństwa i Ochotniczej Straży Pożarnej - Dom Strażaka. W uroczystościach przekazania Domu Strażaka udział wzięli m. in.: Glanc Józef - członek Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP w Koninie oraz Hyży Stanisław Przewodniczący GRN w Kawnicach. 18.03.1998 został jednostce przekazany samochód bojowy marki „Żuk" od OSP Przyjmą. Dzięki dbałości strażaków o posiadany sprzęt, samochód ten służy jednostce do dnia dzisiejszego został wyprodukowany w 1968r. Członkowie OSP zawsze z poświęceniem oraz narażeniem własnego życia spieszyli z pomocą miejscowemu społeczeństwu jak i mieszkańców sąsiednich sołectw. To dzięki ofiarności strażaków OSP Rosocha w 1976 W dużym pożarze 4 gospodarstw rolnych we wsi Rosocha ogień nie strawił większej części wsi. Zabudowania przylegające zostały uratowane przed pożarem, a nikt z mieszkańców nie ucierpiał na zdrowiu. Druhowie zawsze spieszą z pomocą o każdej porze dnia i nocy. Czynnie uczestniczą w obchodach Świąt Narodowych i Państwowych.

Niosąc pomoc w usuwaniu klęsk żywiołowych takich jak „Zimy stulecia", uczestniczą w zbiórkach żywności i pasz przy klęskach powodzi. Strażacy brali udział przy zabezpieczaniu bezpieczeństwa porządku na trasach przejazdu Papieża jak i dużych imprez sportowych typu np.: „Wyścig pokoju".

Z poświęceniem biorą udział w akcjach gaszenia pożarów lasów i łąk.

Swoją   sprawność   podnoszą   biorąc   udział   w   zawodach   sportowo   -   pożarniczych oraz manewrach gminnych.

W celu dobrego wychowania młodzieży przy jednostce istnieje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza biorąca czynny udział w zawodach sportowo - pożarniczych. To oni kiedyś zastąpią obecnych strażaków w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji. Jednostka nie posiadała  własnego sztandaru. W roku 2005 jednostka obchodziła 40-lecie powołania.

Dzięki   ofiarności   strażaków,   członkiń   KGW,   całego   społeczeństwa   Rosocha oraz sponsorów został zakupiony Sztandar.

Prezes jednostki wystąpił do Oddziału Wojewódzkiego ZW. OSP RP w Poznaniu o nadanie Jednostce OSP Rosocha Sztandaru.

Uroczystości wręczenia Jednostce   Sztandaru oraz obchody Jubileuszu 40-lecia odbyły się 14.08.2005 roku.

Założycielami byli:
- Marceli Woźnicki,
- Stanisław Karczewski,
- Piotr Woźniak,
- Józef Woźniak,
- Franciszek Woźniak,
- Leon Kurek,
- Ryszard Dziublewski.
 
Obecny Zarząd OSP Rosocha:
 
Prezes                               - Krzysztof Karczewski 
Wiceprezes -Naczelnik    - Henryk Nejman
Z-ca Naczelnika               - Mariusz Pomykała
Sekretarz                         - Marcin Walczak 
Skarbnik                          -  Artur Brzeziński
Gospodarz                       -  Krzysztof Krasucki 
Członek                            - Grzegorz Mikulski 
 
Komisja Rewizyjna:
 
Przewodniczący  - Stanisław Szczepaniak
Członek               - Zenon Górny
Członek               - Andrzej Dopytalski
 

Jednostka liczy:
84 członków zwyczajnych, 2 członków honorowych