Piątek, 21 czerwiec. Imieniny Alicji i Alojzego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2022: Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"

Krótki opis adania:

W ramach zadania publicznego  jest zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ przez okres 12 miesięcy w roku 2022 r. Z usług i oferty placówki skorzysta 20 seniorów, nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Golina. Dzięki wsparciu MOPS i instytucji kultury została przeprowadzona wstępna weryfikacja potrzeb i zainteresowań seniorów, które umożliwiły zaplanowanie bogatego wachlarza aktywności dla przedstawicieli trzeciego wieku z gminy Golina. Będą oni mogli skorzystać z szeregu zajęć: animacyjnych, fizjoterapeutycznych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportoworekreacyjnych, a także z opieki pielęgniarki i wsparcia psychologa. Uczestnikom zapewniony zostanie jeden ciepły posiłek każdego dnia oraz pomoc w dotarciu do placówki. W ciągu roku obędzie się
szereg pogadanek, wykładów, spotkań z kulturą i sztuką, wyjazdów, interakcji międzypokoleniowych oraz zajęć, które przyczynią się do realizacji pasji i rozwoju zainteresowańseniorów. Zaplanowane działania stwarzają bezpieczne warunki bezinteresownego dzielenia się przeżyciami, wrażeniami, myślami, wysiłkiem wspólnej pracy oraz przestrzeń pomagającą odkryć własną wartość i wartości drugiej osoby. Działania ukierunkowane są na rozwój integracji wewnątrz- i
międzypokoleniowej, które twórczo zaangażują uczestników. Pragniemy odkrywać potencjał oraz korzystać ze skarbnicy wiedzy, jaką dysponują seniorzy. Wpłynie to na ich dowartościowanie, zaangażowanie i zaktywizowanie. Integracji międzypokoleniowej oraz wspólnym przedsięwzięciom będzie przyświecał wspólny cel: bogate doświadczenia życia każdego uczestnika społeczności lokalnej.