Piątek, 22 wrzesień. Imieniny Tomasza i Maurycego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Projekt dofinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ramach MODUŁU IV programu

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

na podstawie umowy nr POS/000045/15/D

 

 

Opis zadania:

Celem zaplanowanych zadań  jest  umożliwienie  poprawy kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia. Ukierunkowane są na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

1) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, fizjoterapeutycznego i inne wyposażenie usprawniające sprawność fizyczną,

2) Usługi rehabilitacyjne/zajęcia ruchowe usprawniające  sprawność fizyczną przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, fizjoterapeutycznego itp. oraz będącego na wyposażeniu Dziennego Domu Senior+ (miejsce świadczenia usług rehabilitacyjnych i montażu zakupionego sprzętu),

3) Zakup i montaż wyposażenia miejsca  aktywnej integracji i wypoczynku pn. „Zielona Ostoja” (przestrzeń zlokalizowana w centrum Goliny, w pobliżu instytucji kultury, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Senior+ i siedziby Golińskiej Spółdzielni Socjalnej),

4) Wydarzenia/inicjatywy integracyjno-rozwojowe, kulturalne, animacyjno-sportowe  (np. warsztaty stacjonarne lub wyjazdowe, pikniki, rajdy rowerowe, wspólne spotkania przy ognisku  itp., wyjazdy do instytucji kultury: kino, teatr, muzea, wyjazdy krajoznawczo-integracyjne itp.)  umożliwiające poprawę  kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych.