Regulamin Gminnej Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej w dniu 29 kwietnia 2018 roku na stadionie w Golinie

Regulamin

Gminnej Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej 

w dniu 29 kwietnia 2018 roku na stadionie w Golinie

 

 

I. Cel

- promowanie profilaktyki uzależnień oraz upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych  w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

- popularyzacja kultury fizycznej i poprawienie stanu sprawności fizycznej mieszkańców gminy Golina

            

 

II. Organizatorzy

          - Gminna Rada Sportu

- Burmistrz i Rada Miejska w Golinie

- GKRPA w Golinie

- Urząd Miejski w Golinie

         - LZS Polonia Golina

 

III. Termin i miejsce

 

29 kwietnia 2018 roku o godzinie 14.00 na stadionie LZS „Polonia” w Golinie

 

 

IV. Uczestnictwo

Prawo startu mają mieszkańcy Gminy Golina, zawodnik startuje tylko w jednej dyscyplinie sportowej.  

 

 

V. Program i sposób przeprowadzenia punktacji

 

1. PRZECIĄGANIE LINY:

 

Sołtys/Przewodniczący Rady Osiedlowej wystawia l drużynę złożoną z 3 osób. W trakcie trwania konkurencji jest możliwość zmiany l zawodnika, zgłoszonego uprzednio jako rezerwowy. Zawodnicy startują w płaskim obuwiu.

 

Sposób rozegrania konkurencji uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.

 

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pkt.

18

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

2. SZTAFETA SPRAWNOŚCIOWA:

 

Reprezentację sołectwa/osiedla stanowi zespół 3 osobowy: 2 kobiety i l mężczyzna.

 

Konkurencja polega na przebiegnięciu dystansu 40 m z przeszkodami: bieg w worku, przejście przez szarfę, obiegnięcie chorągiewki, slalom z piłką nożną (6 tyczek), przebiegnięcie pod płotkiem i nad płotkiem, powrót na linię startu i dotknięcie ręką następnego zawodnika. Sztafety startują w kolejności: kobieta-mężczyzna-kobieta. Każdy z zawodników start rozpoczyna w worku. Każdą przeszkodę należy wykonać prawidłowo, przejście przez szarfę - dowolny. O kolejności drużyny decyduje łączny czas trzech zawodników.

 

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pkt.

18

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3. PRZENOSZENIE PARTNERA:

 

Reprezentację sołectwa/osiedla stanowi zespół  2 osobowy. Konkurencja polega na przeniesieniu partnera  z miejsca startu/mety na dystansie 20m do strefy - zmiany, gdzie następuje zamiana zawodników i powrót na miejsce startu/mety. O kolejności decyduje krótszy czas uzyskany przez zawodników.

 

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pkt.

18

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

4. SKOK W DAL Z MIEJSCA:

 

W konkurencji powiat reprezentuje 2 osobowy zespół: kobieta i mężczyzna.

 

Każdy zawodnik wykonuje skok z miejsca (ogółem trzy skoki), zalicza się najlepszy wynik. Pomiar skoku dokonuje się od miejsca skoku do pierwszego pozostawionego punktu przez zawodnika. O wyniku końcowym decyduje suma odległości uzyskanych przez zespół. Przy jednakowym wyniku decyduje dłuższy skok.

 

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pkt.

18

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5. TRÓJBÓJ DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH:

 

Reprezentację sołectwa/osiedla stanowi jeden radny samorządu gminy, sołtys, przewodniczący rady osiedla lub członek rady sołeckiej.

 

Sędzia konkurencji sprawdza legitymację radnego lub zaświadczenie.

 

Zawodnik startuje w trzech konkurencjach:

a) Rzut lotką do tarczy z odległości 2,5m - 3 próbne, 5 ocenianych

b) Rzut do kosza z odległości rzutów osobistych - 3 próbne, 5 ocenianych (10 pkt.za celny rzut)

c) Strzał piłką na bramkę Im x Im z odległości l Im - 3 próbne, 5 ocenianych (10 pkt. za celny strzał)

 

O kolejności decyduje suma wszystkich punktów zdobytych w trzech konkurencjach. Przy jednakowej liczbie punktów o kolejności decydować będzie lepsza lokata w rzucie lotką.

 

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pkt.

18

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

6. BIEG  NA 400 m

 

W biegu może brać udział tylko jedna osoba reprezentująca, wszyscy startują razem.

 

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pkt.

18

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

7. RZUT OPONĄ

 

W tej konkurencji może wziąć udział tylko jedna osoba reprezentująca ( 3 rzuty – najlepszy wynik zapisujemy).

  

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pkt.

18

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

8. PRZETACZANIE OPONY NA DYSTANSIE 20 m.

 

Udział bierze jedna osoba reprezentująca, o zwycięstwie decyduje krótszy czas wykonywania konkurencji ( jedno podejście).

 

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pkt.

18

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


  

 

9. BIEG W WORKACH

 

Udział bierze jedna osoba reprezentująca, o zwycięstwie decyduje krótszy czas wykonywania konkurencji.

 

Lok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pkt.

18

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

VI. Zasady finansowania

 

Koszty finansowania imprezy pokrywają organizatorzy.

Zespoły zawodników uczestniczących w spartakiadzie przyjeżdżają na koszt własny.

 

VII. Nagrody

 

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkurencjach indywidualnych i drużynowych otrzymują medale.

 

Będzie prowadzona punktacja zespołowa w kategorii sołectw/osiedli.

 

Sześć pierwszych sołectw/osiedli otrzyma puchary.

 

UWAGA!

 

Sprawy sporne bądź nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez organizatora, który jednocześnie zastrzega sobie interpretacje powyższego regulaminu.

 

 

      

 

 

 

Golina, dnia 23 kwietnia 2018 r.