01.05.2016 Golina

                                   Gminna Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna                   

                                      Golina 1 maja 2016 roku                                               

  Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna LZS   odbyła się 1 maja 2016 roku na stadionie Polonii Golina.

W zmaganiach rywalizowali sportowcy z 6 sołectw gminy Golina. Przedstawiciele drużyn współzawodniczyli w 9 konkurencjach: przeciąganie liny, sztafeta sprawnościowa, przenoszenie partnera, skok w dal z miejsca, trójbój władz samorządowych, bieg na 400 m, rzut oponą, przetaczanie opony , bieg w workach.

Klasyfikacja konkurencji indywidualnych :
 - przeciąganie liny I miejsce Radolina- P. Strugała, I. Strugała, T. Klimczak, A.  Kurleto
 -sztafeta sprawnościowa  I miejsce Radolina - W. Czajka, W. Szymczak, M. Adamski
 - przenoszenie partnera I miejsce Radolina- M. Duryński,  D.Duryński

-  skok w dal z miejsca  I miejsce Spławie- A. Czajka, A. Olszewski
 -trójbój władz samorządowych  I miejsce Adamów - P. Puszkarek

- bieg na 400 metrów  I miejsce Radolina  - M. Olszewski

- rzut oponą  I miejsce Spławie - S. Chamera

- przetaczanie opony  I miejsce Spławie - K. Kwitowski  

 -bieg w workach  I miejsce  Radolina- J. Czajka

 

Klasyfikacja końcowa:

I MIEJSCE - STRAŻAK RADOLINA

II MIEJSCE- SPŁAWIE

III  MIEJSCE- PRZYJMA

IV  MIEJSCE- ROSOCHA

V  MIEJSCE  - GOLINA

VI  MIEJSCE- ADAMÓW

     

     Najlepszym sportowcom Spartakiady puchary i medale wręczyli burmistrz miasta i gminy Golina Mirosław Durczyński i przewodnicząca  rady  miasta Golina  Urszula  Furmaniak. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali: koordynator sportu  Robert Iwiński oraz nauczyciele wychowania fizycznego: Tomasz   Borowski, Piotr  Jabłoński, Daniel  Kaczan, Justyna Sieczkowska  i Michał Witkowski.

 

Robert Iwiński

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

 17

18

19

20