24.06.2015 Golina

Turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa  LZS „ Polonia" Golina

W dniu 24.06.2015 na Stadionie Miejskim w Golinie odbył się Turniej piłki nożnej zorganizowany przez Klub  Polonia Golina o Puchar Prezesa  LSZ „ Polonia" Golina . W turnieju  wzięły udział  dzieci  Szkół  Podstawowych  z terenu Gminy Golina  . Łącznie uczestniczyło  120 zawodniczek i zawodników. Turniej rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy  I-III

Klasy  IV -V

W klasach  I-III  każdą   Szkołę Podstawową  reprezentowała jedna drużyna . W  klasach IV-V Szkołę  Podstawową  w Golinie  i Kawnicach reprezentowały  po dwie drużyny a Szkołę Podstawową w Przyjmie i Radolinie  po jednej drużynie.    

Na  zakończenie  turnieju wręczono puchary i dyplomy za zajęte miejsca  przez drużyny,  rozdano nagrody indywidualne  dla najlepszego zawodnika , najlepszego  bramkarza  oraz króla strzelców .

                                                                       

Klasyfikacja  końcowa w  Turnieju

KLASY   I-III

1.       Szkoła Podstawowa w Golinie

2.       Szkoła Podstawowa w Kawnicach

3.       Szkoła Podstawowa w Przyjmie

4.       Szkoła Podstawowa w Radolinie

 Nagrody indywidualne

1.       Najlepszy zawodnik  -  Iwiński Rafał  / Szkoła  Podstawowa w Golinie/

2.       Najlepszy bramkarz -  Grygier  Łukasz  / Szkoła Podstawowa w Kawnicach/

3.       Król strzelców  - Iwiński Rafał

KLASY   IV-V

1.       Szkoła Podstawowa w Golinie   / Golina  I/

2.       Szkoła Podstawowa w Przyjmie

3.       Szkoła Podstawowa w Kawnicach / drużyna  dziewcząt/

4.       Szkoła Podstawowa w Kawnicach

5.       Szkoła Podstawowa w Radolinie

6.       Szkoła Podstawowa w Golinie / Golina II/

Nagrody  indywidualne

1.       Najlepszy zawodnik  -  Budziński Krzysztof / Szkoła Podstawowa w Przyjmie/

2.       Najlepszy bramkarz -   Waliniak Konrad  / Szkoła Podstawowa w Golinie/

3.       Król strzelców  - Iwiński  Adam / Szkoła Podstawowa w Golinie/

1

2

3

4

5

6