Regulamin rozgrywek

>> Regulamin rozgrywek >>

REGULAMIN GMINNEJ LIGI "6" PIŁKARSKICH
 

CEL:

 • popularyzacja kultury fizycznej i poprawienie stanu sprawnośći fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy Golina
 • promowanie profilaktyki uzależnień oraz upowszechnianie wzorców postaw prozdrowotnych w ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

ORGANIZATORZY:

 • Ludowe Zespoły Sportowe w Gminie Golina
 • Urząd Miejski w Golinie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie
 • LZS Polonia Golina

TERMIN I MIEJSCE:

 • rozgrywki rozpoczną się w maju 2015r.  na boiskach ORLIK .

UCZESTNICTWO:

 • w rozgrywkach Gminnej Ligi prawo udziału mają drużyny z terenu gminy Golina, w których występować będą zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i są mieszkańcami gminy Golina

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:

 • drużyny będą rozgrywały mecze każdy z każdym po uprzednim przeprowadzeniu losowania kolejności spotkań

REGULAMIN ROZGRYWEK:

 • na boisku "Orlik" o wymiarach około 60m x 30m i bramkach 5m x 2m występuje 6 zawodników w tym bramkarz + zawodnicy rezerwowi
 • drużyna rozpoczyna spotkanie w sześcioosobowym składzie, zmiana bramkarza może nastąpić w czasie przerwy w grze, pozostałych zawodników w dowolnym momencie
 • obowiązuje miękkie obuwie sportowe (trampki, korkotrampki, buty lane itp.), nie wolno grać w butach z wkręcanymi korkami
 • bramki można zdobywać z każdej części boiska
 • gra niedozwolona i niesportowe zachowanie - karane wykluczeniami: żółta kartka - 2 minuty, czerwona kartka - 5 minut, po upływie tego czasu może wejść na boisko inny zawodnik z zespołu. Zawodnik ukarany czerwona kartką nie może grać juz w tym meczu
 • rzuty z autu wykonujemy nogą
 • rzut karny z odległości 7 m
 • przy rzucie wolnym odległość od egzekutora - 5m
 • czas gry: 2 x 20 minut, przerwa - 5 minut
 • punktacja: za zwycięstwo - 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegraną - 0 punktów
 • o kolejności miejsc w całej lidze decyduje: większa ilość zdobytych punktów, bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn, róznica bramek, większa ilośc zdobytych bramek, rzuty karne
 • obsade sędziowską zapewniają organizatorzy

SPRAWY FINANSOWE I NAGRODY:

 • drużyny uczestniczą w zawodach na koszt własny
 • wszystkie drużyny otrzymują - po skończonych rozgrywkach - pamiątkowe dyplomy
 • 3 pierwsze drużyny otrzymuja puchar
 • puchary otrzymują również: król strzelców, najlepszy zawodnik ligi oraz najlepszy bramkarz
 • dla zwycięskiej drużyny przewiduje się dodatkowa nagrodę (niespodzianka)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • w sprawach nie ujetych w niniejszym regulaminie decydować będzie organizator, który jednocześnie zastrzega sobie interpelacje powyższego regulaminu
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty pozostawione w szatniach lub w obrębie boisk
 • organizatorzy proszą o telefoniczne potwierdzenie udziału do dnia 29.05.2015r.