Terminarz i wyniki rozgrywek

TERMINARZ GMINNEJ LIGI 6 PIŁKARSKICH- 2013 r.

TERMINARZ  GMINNEJ  LIGI  6  PIŁKARSKICH- 2013 r.

Termin  1                                                

02.05.2013r. (czwartek)                                     

1830     WĘGLEW  - OSP SPŁAWIE               1:2
1915     FC GOLINA- OSP MYŚLIBÓRZ          19:1
2000     STRAŻAK RADOLINA- HERKULES       2:1

            WARTKO -         pauza 

Spławie: Jak.Woźniak, D.Klimczak; Węglew: N.Koliński; FC Golina: P.Purczyński x2, P.Kusiołek x6, D.Wziętek x5, M.Jabłoński x2, K.Stępiński, J.Cyferkowski x2; Myślibórz: P.Kołodziejczak; Radolina: M.Kolasiak, M.Wróbel; Herkules: samobójcza 

 

Termin  2                                                 

05.05.2013r. (niedziela)                                   

1200     HERKULES  - WĘGLEW                     1:2
1245     OSP SPŁAWIE - WARTKO                 3:0
1330     FC GOLINA  - STRAŻAK RADOLINA     3:3           
          

           OSP MYŚLIBÓRZ - pauza   

Herkules: D.Drzewiecki; Węglew: P.Rutkowski, N.Koliński; Spławie: R.Wachocki x2, K.Kwitowski; FC Golina: P.Kusiołek, J.Cyferkowski, T.Budny; Radolina: M.Kolasiak, M.Jędro, S.Paszek

 

Termin  3                                                        

09.05.2013r. (czwartek)                                    

1830     WĘGLEW  - WARTKO                         7:2
1915     OSP MYŚLIBÓRZ - HERKULES              1:9
2000     STRAŻAK RADOLINA -OSP SPŁAWIE     2:3

            FC GOLINA- pauza

Węglew: D.Kubiak x2, S.Stefański, P.Rutkowski, P.Gabert, M.Głębocki; Wartko: M.Przebieracz, P.Mazurkiewicz; Myślibórz: Prz.Jabłoński; Herkules: M.Drzewiecki x3, K.Dzieran x2, K.Głowacki x2, M.Skowroński, M.Wypychowski; Radolina: P.Czerwiński, N.Nowak; Spławie: Jak.Woźniak x2, A.Kwitowski


 

Termin  4                                                     

16.05.2013r. (czwartek)                                     

 

1830     FC GOLINA -OSP SPŁAWIE                 6:3
1915     LUKS WĘGLEW - OSP MYŚLIBÓRZ       9:1
2000     WARTKO - STRAŻAK RADOLINA          3:5  

            HERKULES - pauza

FC: K.Stępiński, P.Purczyński x2, P.Kusiołek x3; Spławie: R.Zbierski, D.Klimczak x2; Węglew: D.Kubiak, M.Głębocki, M.Żabierek, J.Płóciennik x2, T.Stefański x3, M.Jabłoński; Myślibórz: M.Adamski; Radolina: N.Nowak x2, P.Czerwiński, Jaroński x2; Wartko: D.Kukulski, M.Dobosz x2

 

Termin  5                                                  

19.05.2013r. (niedziela)                                     

1200     FC GOLINA- HERKULES                       3:1
1245     WARTKO - OSP MYŚLIBÓRZ               3:0
1330     LUKS WĘGLEW - STRAŻAK RADOLINA   3:0

            OSP SPŁAWIE - pauza              

FC: P.Kusiołek, K.Stępiński, J.Cyferkowski; Herkules: R.Kwiatkowski; Wartko: M.Przebieracz, A.Kazimierczak, M.Jankowski; Węglew: N.Koliński x3

 

Termin  6                                                           

23.05.2013r. (czwartek)                                         

1830     FC GOLINA  -  WARTKO                       5:5
1915     HERKULES  - OSP SPŁAWIE                   2:3
2000     STRAŻAK RADOLINA - OSP MYŚLIBÓRZ  4:2

            LUKS WĘGLEW  -  pauza

FC: D.Wziętek x2, P.Purczyński, K.Stępiński, T.Kowalski; Wartko: M.Przebieracz x2, P.Sobiegraj x2, M.Dobosz; Herkules: M.Drzewiecki x2; Spławie: Jak.Woźniak, Szygenda, K.Kwitowski; Radolina: M.Wróbel, N.Nowak, M.Kolasiak, M.Jędro; Myślibórz: M.Krzysztof, M.Maciejewski

 

Termin  7                                         

  26.05.2013r. (niedziela)                                 

1200     HERKULES - WARTKO                     20:1
1245     LUKS WĘGLEW  - FC GOLINA             4:3
1330     OSP SPŁAWIE - OSP MYŚLIBÓRZ       2:1        

            STRAŻAK RADOLINA - pauza

Herkules: M.Drzewiecki x10, K.Głowacki x3, K.Dzieran x3, D.Drzewiecki, R.Budkiewicz, M.Skowroński, samobójcza; Wartko: P.Zian; Węglew: M.Żabierek, D.Kubiak, M.Głębocki, P.Rutkowski; FC Golina: T.Budny, P.Kusiołek, K.Stępiński; Spławie: K.Kwitowski, R.Zbierski; Myślibórz: M.Olszewski 

      

Termin  8                                               

29.05.2013r. (środa)                                    

 

1830     LUKS WĘGLEW  - OSP SPŁAWIE           2:1
1915     FC GOLINA- OSP MYŚLIBÓRZ              7:0
2000     STRAŻAK RADOLINA- HERKULES          2:4

           WARTKO -         pauza

Węglew: S.Stefański, D.Kubiak; Spławie: K.Kwitowski; FC Golina: K.Stępiński x2, P.Kusiołek x2, P.Purczyński x2, D.Wziętek; Radolina: M.Kolasiak, Ł.Wawrzyniak; Herkules: M.Drzewiecki x3, D.Jabłoński

 

Termin  9                                                

02.06.2013r. (niedziela)                                   

1200     HERKULES  - LUKS WĘGLEW               2:4
1245     OSP SPŁAWIE -KB WARTKO               2:1
1330     FC GOLINA  - STRAŻAK RADOLINA      4:2

            OSP MYŚLIBÓRZ - pauza 

Herkules: M.Drzewiecki, M.Skowroński; Węglew: J.Płóciennik, M.Żabierek x2, N.Koliński; FC Golina: P.Purczyński x2, J.Cyferkowski, T.Budny; Radolina: M.Kolasiak, samobójcza; Spławie: M.Koszarek, K.Kwitowski; Wartko: A.Szymaniak

 

Termin  10                                                       

06.06.2013r. (czwartek)                           

 

1830     LUKS WĘGLEW  - WARTKO                7:3
1915     OSP MYŚLIBÓRZ - HERKULES             1:5
2000     STRAŻAK RADOLINA -OSP SPŁAWIE    2:9

           FC GOLINA- pauza 

Węglew: D.Kubiak x2, Żabierek x3, P.Rutkowski, J.Płóciennik; Wartko: M.Dobosz, P.Zian, samobójcza; Herkules: M.Drzewieckix2, R.Budkiewicz, K.Dzieran, Myślibórz: M.Adamski; Spławie: samobójcza, Ł.Szwat, K.Kwitowski x3, D.Świątek, R.Zbierski, A.Kwitowski, Jak.Woźniak, T.Jakubowski; Radolina: samobójcza, M.Kolasiak

 

Termin  11                                                    

09.06.2013r. (niedziela)                                    

 

1200     FC GOLINA -OSP SPŁAWIE                 5:2
1245     LUKS WĘGLEW - OSP MYŚLIBÓRZ       7:1
1330     WARTKO - STRAŻAK RADOLINA          3:2

            HERKULES - pauza

FC Golina: T.Budny, T.Kowalski, D.Wziętek, K.Maciaszek, K.Stępiński; Spławie: Jak.Woźniak x2; Węglew: D.Kubiak x2, J.Płóciennik x2, P.Rutkowski, M.Koliński, M.Malant; Myślibórz: M.Czajka; Wartko: S.Różewicz, M.Przebieracz, M.Dobosz; Radolina: Jasiński x2

 

Termin  12                                                

20.06.2013r. (czwartek)                                    

1830     FC GOLINA- HERKULES                       2:2
1915     WARTKO - OSP MYŚLIBÓRZ                9:5
2000     LUKS WĘGLEW - STRAŻAK RADOLINA   2:0

            OSP SPŁAWIE - pauza

FC Golina: T.Kowalski, K.Stępiński; Herkules: M.Skowroński, M.Drzewiecki; Wartko: A.Kaźmierczak x4, M.Przebieracz x3, D.Tylman, samobójcza; Myślibórz: M.Czajka x2, M.Adamski x2, T.Perliński; Węglew: N.Koliński x2

 

Termin  13                                                

19.09.2013r. (czwartek)                                    

1830     FC GOLINA -  WARTKO                        19:3
1915     HERKULES - OSP SPŁAWIE                     3:2
2000    STRAŻAK RADOLINA  - OSP MYŚLIBÓRZ   1:1

           LUKS WĘGLEW - pauza

FC Golina: P.Kusiołek x 11, D.Wziętek x 4, K.Stępińskix4; Wartko: M.Przebieracz x2, D.Okunowski; Herkules: K.Dzieran, D.Jabłoński, S.Pustelnik; Spławie: Jak.Woźniak, R.Zbierski; Radolina: M.Jęrso; Myślibórz: M.Olszewski

 

Termin  14                                                    

29.09.2013r. (niedziela)                                    

 

1200     HERKULES -WARTKO                   3:0
1245     LUKS WĘGLEW - FC GOLINA         1:2
1330     OSP SPŁAWIE - OSP MYŚLIBÓRZ  3:1

            STRAŻAK RADOLINA - pauza

Herkules: ; Węglew: N.Kolińskit; FC Golina: D.Wziętek x 2; Spławie: Jak.Woźniak x2, A.Kwitowski; Myślibórz: M.Olszewski