Terminarz i wyniki rozgrywek

TERMINARZ GMINNEJ LIGI 6 PIŁKARSKICH- 2012 r.

TERMINARZ  GMINNEJ  LIGI  6  PIŁKARSKICH- 2012 r.

Termin  1                                          
17.05.2012r. (czwartek)                                  
18:00    HERKULES – KB WARTKO                            5:3              
18:45    LUKS WĘGLEW  – FC GOLINA                      2:1
19:30    OSP SPŁAWIE – OSP MYŚLIBÓRZ                6:1
20:15    OLDBOY TEAM  – STRAŻAK RADOLINA        1:3
Herkules: M. Drzewiecki, R. Drzewiecki, D. Drzewiecki, samobójcza x 2; Wartko: M. Dobosz x2, P. Mazurkiewicz; LUKS Węglew J. Płóciennik, M. Głębocki; FC : J. Cyferkowski; OSP Spławie: K.Kwitowski x4, D. Klimczak, R. Zbierski; OSP Myślibórz:  Ł. Czajka; OLDBOY: M. Kolasiak; STRAŻAK Radolina :M. Wróbel, N. Nowak, M. Olszewski

Termin  2                                                
24.05.2012r. (czwartek)                                     
18:00    KB WARTKO – OLDBOY TEAM             3:5                        
18:45    LUKS WĘGLEW  – OSP SPŁAWIE       1:4             
19:30    FC GOLINA– OSP MYŚLIBÓRZ             9:0              
20:15    STRAŻAK RADOLINA– HERKULES       3:1
KB Wartko P. Zian x2, P. Mazurkiewicz; Oldboy: M. Kolasiak x3, W. Sypniewski, B. Perliński; FC Golina: K. Stępiński x2, T. Kowalski x2, P. Kusiołek x2, J. Cyferkowski, K. Maciaszek, D. Wziętek; STRAŻAK Radolina: M. Olszewski x2, Ł. Czajka; Herkules: M. Drzewiecki                

Termin  3                                                 
27.05.2012r. (niedziela)                                    
12:00    HERKULES  – LUKS WĘGLEW               1:0        
12:45    OSP SPŁAWIE –KB WARTKO                 6:1    
13:30    OSP MYŚLIBÓRZ – OLDBOY TEAM         0:8        
14:15    FC GOLINA  – STRAŻAK RADOLINA        5:3
Herkules: M. Drzewiecki; Spławie: K. Kwitowski x2, R. Zbierski, T. Jakubowski, Ł. Szwat; Wartko: M. Dobosz; Oldboy: S. Paszek x3, W. Sypniewski x2, M. Kolasiak x3; FC Golina: J. Cyferkowski x4, T. Kowalski; Radolina: A. Szkudlarek, M. Olszewski x2

Termin  4                                                        
30.05.2012r. (środa)                                    
18:00    FC GOLINA– OLDBOY TEAM                  7:3                  
18:45    LUKS WĘGLEW  – KB WARTKO            4:0          
19:30    OSP MYŚLIBÓRZ – HERKULES              1:10                
20:15    STRAŻAK RADOLINA –OSP SPŁAWIE    3:1
FC  Golina: J. Cyferkowski, K. Stępiński x2, T. Kowalski, D. Wziętek x3; Oldboy: M. Kolasiak x2, S. Paszek; Węglew: N. Koliński, M. Głębocki, D. Kubiak, P. Rutkowski; Myślibórz: J. Maciejewski; Herkules: M. Drzewiecki x5, Hyży, K. Głowacki, D. Drzewiecki, R. Kaźmierczak, samobójcza; Spławie: K. Kwitowski; Radolina: Ł. Czajka, M. Olszewski x2             

Termin  5                                                     
03.06.2012r. (niedziela)                                     
12:00    HERKULES – OLDBOY TEAM                   3:1                   
12:45    FC GOLINA –OSP SPŁAWIE                    3:5    
13:30    LUKS WĘGLEW – OSP MYŚLIBÓRZ      12:2     
14:15    KB WARTKO – STRAŻAK RADOLINA       1:3
Herkules: R. Budkiewicz, D. Jabłoński, M. Drzewiecki; Oldboy: M. Kolasiak; FC Golina: P. Purczyński, J. Cyferkowski x2; Spławie: K. Kwitowski x4, Jak. Woźniak; Myślibórz: Dybczak x2; Węglew: N.Koliński x3, J. Płóciennik x2, D. Kubiak x3, S. Stefański, M. Żabierek, M. Głębocki, A. Rutkowski; Wartko: R. Siupa; Radolina: M. Wróbel, M. Olszewski, N. Nowak    

Termin  6                                                  
06.06.2012r. (środa)                                     
18:00    FC GOLINA– HERKULES                             1:3
18:45    OSP SPŁAWIE – OLDBOY TEAM                 2:1
19:30    KB WARTKO – OSP MYŚLIBÓRZ                 4:2
20:15    LUKS WĘGLEW – STRAŻAK RADOLINA      3:3
FC Golina: J. Cyferkowski; Herkules: samobójcza, T. Hyży, K. Głowacki; Spławie: K. Kwitowski, T. Jakubowski; Oldboy: P. Puszkarek; Wartko: P. Mazurkiewicz x2, A. Kazimierczak, A. Graczyk; Myślibórz: P. Kołodziejczak x2; Węglew: D. Kubiak, M. Żabierek, M. Głębocki; Radolina: K. Marek, N. Nowak, Wawrzyniak   

Termin  7                                                           
10.06.2012r. (niedziela)                                         
12:00    FC GOLINA  – KB WARTKO                         3:1    
12:45    HERKULES  – OSP SPŁAWIE                      1:2   
13:30    STRAŻAK RADOLINA – OSP MYŚLIBÓRZ     7:0            
14:15    LUKS WĘGLEW  – OLDBOY TEAM              7:1
FC Golina: J. Cyferkowski, T. Kowalski, D. Wziętek; Wartko: M. Przebieracz; Herkules:M. Drzewiecki; Splawie: D. Klimczak, A. Kwitowski; Radolina:N. Nowak x2, M. Wróbel,  M. Olszewski, P.Czerwiński, M. Jędro, A. Szkudlarek; Węglew: M. Żabierek, N. Koliński x2, S. Stefański, J. Płóciennik, M. Szymański, A. Rutkowski; Oldboy: P. Puszkarek    

Termin   8
17.06.2012r. (niedziela)     
12:00    HERKULES – KB WARTKO                            7:1                          
12:45    LUKS WĘGLEW  – FC GOLINA                      3:2
13:30    OSP SPŁAWIE – OSP MYŚLIBÓRZ                3:0 (walkower)
14:15    OLDBOY TEAM  – STRAŻAK RADOLINA         2:3
Herkules: M. Skowroński, D. Drzewiecki, M. Drzewiecki x3, K. Kobojek, J. Kmieczyński; Wartko: M. Dobosz; Węglew: D. Kubiak, N. Koliński, S. Stefański; FC Golina: P. Kusiołek, D. Wziętek; Oldboy: M. Kolasiak, A. Miętkiewicz; Radolina: K. Marek, N. Nowak, Jóźwiak

Termin   9
20.06.2012 r. (środa)
18:00    KB WARTKO  – OLDBOY TEAM                   4:2       
18:45    LUKS WĘGLEW  – OSP SPŁAWIE              3:0      
19:30    FC GOLINA– OSP MYŚLIBÓRZ                   12:2      
20:15    STRAŻAK RADOLINA– HERKULES               0:3
Wartko: P. Mazurkiewicz x3, M. Dobosz; Oldboy: M. Kolasiak, W. Sypniewski; Węglew: samobójcza, M. Koliński, J. Płóciennik; FC Golina: K. Stępiński x5, P. Kusiołek x3, D. Wziętek x2, J. Cyferkowski, T. Kowalski; Myślibórz: Prz. Jabłoński, M. Adamski; Herkules: K. Kobojek, K. Głowacki, D. Jabłoński    

 Termin  10   
 26.06.2012 r. (wtorek)
18:00    HERKULES  – LUKS WĘGLEW            1:1    
18:45    OSP SPŁAWIE –KB WARTKO              0:0
19:30    OSP MYŚLIBÓRZ – OLDBOY TEAM      1:2        
20:15    FC GOLINA  – STRAŻAK RADOLINA     3:1
Herkules: M. Drzewiecki; Węglew: M. Żabierek; Myślibórz: S. Antoniuk; Oldboy: D. Mrzewa, M. Kolasiak; FC Golina: K. Stępiński, D. Wziętek x2; Radolina: Olszewski

Termin   11
01.07.2012r. (niedziela)     
12:00   
FC GOLINA - OLDBOY TEAM               8:3                          
12:45    LUKS WĘGLEW  –
KB WARTKO          3:0 (walkower)
13:30   
OSP MYŚLIBÓRZ   HERKULES           0:13
14:15    STRAŻAK RADOLINA
– OSP SPŁAWIE 5:1
FC Golina: P. Kusiołek, D. Wziętek, J.Cyferkowski x2, P.Purczyński x4; Oldboy: S.Paszek, W.Sypniewski, M.Wachocki; Herkules: D.Drzewiecki x2, M.Drzewiecki x5, K. Kobojek x3, R.Kaźmierczak x2, K.Głowacki; Splawie: Jak.Woźniak; Radolina: M.Jędro x2, M.Olszewski, M.Wróbel

Termin   12
13.09.2012 r. (czwartek)
18:00   
HERKULES   – OLDBOY TEAM             3:0  (walkower)   
18:45   
FC GOLINA – OSP SPŁAWIE                3:2      
19:30   
LUKS WĘGLEW  – OSP MYŚLIBÓRZ  12:0      
20:15   
KB WARTKO STRAŻAK RADOLINA    5:6

FC Golina: P.Kusiołek, P.Puczyński, J. Cyferkowski;Splawie: R.Zbierski x2; Węglew: N.Koliński x5, T.Macudziński x2, P.Gabert x2, M.Głębocki, M.Szymański, K.Stefański;Wartko: A.Głowcki, A.Kaźmierczak, M.Zaworski x3; Radolina: Wawrzyniak, Jóźwiak x2, M.Jędro x2, M.Wróbel  

Termin   13
01.07.2012r. (niedziela)     
12:00   
FC GOLINA - HERKULES                        5:2                          
12:45   
OSP SPŁAWIE   – OLDBOY TEAM          4:2
13:30    
KB WARTKO    OSP MYŚLIBÓRZ          7:2
14:15   
LUKS WĘGLEW STRAŻAK RADOLINA 9:1
FC Golina: P. Kusiołek, D. Wziętek, P.Purczyński x2, K.Stępiński; Herkules: D.Drzewiecki, R.Budkiewicz; Splawie: T.Jakubowski x2, K.Kwitowski, Szygenda; Oldboy: M.Kolasiak x2; Wartko: A.Głowcki x2, A.Kaźmierczak x4, M.Zaworski; Myślibórz: M.Adamski, A.Olszewski; Węglew: N.Koliński x6, D,Kubiak x3; Radolina: N.Nowak
 

Termin   14
30.09.2012r. (niedziela)     
12:00   
FC GOLINA - KB WARTKO                        10:3                          
12:45   
HERKULES OSP SPŁAWIE                     2:1
13:30   
STRAŻAK RADOLINA   OSP MYŚLIBÓRZ  4:3
14:15   
LUKS WĘGLEW – OLDBOY TEAM             6:0
FC Golina: P. Kusiołek x4, T.Kowalski x2, D. Wziętek, P.Purczyński, M.Jabłoński, K.Stępiński;
Wartko: M.Zaworski, M.Przebieracz, P.Zian; Herkules: M.Drzewiecki, M.Skowroński; Splawie: K.Kwitowski; Radolina: Jóźwiak x2, M.Wróbel x2; Myślibórz: M.Adamski, D.Puszkarek, Juśkiewicz; Węglew: N.Koliński x3, K.Stefański, M.Głębcki;