Kościół Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach

GCI >> Parafie na terenie gminy Golina

Sanktuarium Maryjne w Kawnicach


Kawnice
62 - 590 Golina
tel. (63) 241-71-03

 Ksiądz proboszcz Piotr Ziółkowski

 Kalendarium


XII wiek - pierwsze informacje o kościele w Kawnicach
1480-1519 - udokumentowane istnienie kościoła, utworzenie parafii nowy modrzewiowy kościół zbudowany przez rodzinę Gorzewskich.
koniec XVII wieku - Hieronim Gorzewski przekazuje kościół na zbór kalwiński
1628 - Stanisław Gorzewski przywraca kościół katolikom.

1640 - umieszczenie obrazu Matki Bożej w świątyni kawnickiej
1774 - likwidacja dotychczasowego kościoła
1778 - ustanowienie przez papieża Piusa VI odpustu w pierwszą niedzielę po liturgicznym wspomnieniu św. Augustyna to jest po 28 sierpnia
1779 - zakończenie budowy nowego drewnianego Kościoła / fundator - dziedzic Otto Maksymilian  Trąbczyński/ zmiana tytułu kościoła Wszystkich Świętych na Matki Bożej  Pocieszenia
1818 - wcielenie parafii w Kawnicach do diecezji kujawsko-kaliskiej, zwanej od 1925 roku włocławską /do 1818 roku był to teren archidiakonatu gnieźnieńskiego/

1868 - gruntowny remont kościoła
1913-1929 - budowa kościoła murowanego w stylu neogotyckim.
1942 - rozbiórka przez okupanta niemieckiego kościoła do fundamentów; obraz zostaje wywieziony przez Niemców do Goliny, gdzie przechowywany jest w szkole Hitlerjugend, a później w mieszkaniu szkolnego stróża
1945 - powrót obrazu do Kawnic
1946-1948 - budowa kościoła drewnianego, który 14 lipca 1948 roku spłonął od uderzenia pioruna; obraz został uratowany dzięki poświęceniu parafian
1951 - zakończenie budowy siódmej świątyni w historii Kawnic
1974 - koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia (1 września)
Obraz Matki Bożej Pocieszenia

Obraz malowany jest farbami olejnymi na płótnie o wymiarach 103 x 132 cm i przyklejony na desce. Zastosowana technika wskazuje na okres powstania przełom XVI i XVII wieku. Obraz w stylistyce wczesno-barokowej wykonany w szkole poznańskiej /artysta Krzysztof Boguszewski/.


Legenda:

W zamierzchłych czasach pewien rolnik orał wołami pole w miejscu, gdzie dziś stoi kościół. W pewnej chwili woły stanęły i nie chciały iść dalej, a rolnik usłyszał piękny śpiew i dostrzegł światło promieniujące z ziemi. Zaciekawiony zaczął ją rozgrzebywać i znalazł mały obraz Matki Bożej. Wzruszeni mieszkańcy wsi wznieśli w tym miejscu kościół i umieścili w nim obraz...
Z czasem uległ on zniszczeniu i parafianie postanowili kupić nowy, ale nie byli w stanie zapłacić za niego tyle ile wołali artyści. Wychodząc od jednego z nich dostrzegli w przedsionku obraz Matki Bożej. Postanowili, że będzie to ten obraz i wymogli na malarzu, ze ten odstąpił go tanio. Obraz umieścili w kościele i od tego czasu modlący się przed obrazem do Matki Bożej zaczęli doznawać wiele łask...


Dane historyczne:

   Obraz Matki Bożej znajdował się pierwotnie na dworze dziedzica Kawnic. Poświęcony przez księdza, obraz ten przeznaczony był do komnaty dworskiej. Mieszkańcy dworu modlili się przed nim, odmawiając różaniec w intencji ojczyzny, a może i w intencji nawrócenia się na katolicyzm protestanckiego dziedzica Hieronima Gorzewskiego. Po jego śmierci syn Stanisław oddał świątynię katolikom i umieścił w niej obraz Matki Bożej jako ekspiację za odstępstwo ojca od Kościoła.Kult  Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach:

Dekret Kapituły Watykańskiej (1954 rok):


   "Z listu nadesłanego do naszej Kapituły, posiadającej przywilej koronowania świętych obrazów Bożej Rodzicielki wyróżniających się artyzmem i kultem, dowiadujemy się z radością, że w parafii Kawnice w granicach diecezji  już od dawna jest czczona z najczulszą pobożnością Najświętsza Maryja Panna pod mianem Pocieszycielki"(...)
   Biorąc pod uwagę oddawany i pełen pietyzmu kult względem obrazu tejże Błogosławionej Dziewicy Maryi, jak i liczny udział wiernych w oddawaniu Jej czci, pragniemy się przychylić do życzeń i zadość uczynić Twemu i Twego ludu pragnieniu przyozdobienia Głowy Błogosławionej Dziewicy złotym diademem.
   Stąd jednomyślnie postanawiamy i polecamy, aby wspomniany święty obraz Bożej Rodzicielki był uwieńczony w Naszym imieniu i według uroczystego rytu drogocenną koroną"


Łaski udzielane przez wstawiennictwo Maryi w Kawnicach:


Obraz kawnicki słynął wieloma łaskami od XVII wieku - trudno jednak je udokumentować, gdyż nie były spisywane - o niektórych z tych łask świadczą wota, które dotrwały do naszych czasów. W XX wieku relacje z uzyskanych łask zaczęto spisywać: broszura księdza J. Gołębiowskiego  /Jotgen/ "Łaskami słynący obraz Matki Bożej w Kawnicach" (Toruń 1938); ksiądz J. Prorok "Księga łask, t.1-3, Kawnice 1949-1957"; ksiądz J. Ćwiklak "Kult obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w kościele parafialnym w Kawnicach" (Lublin 1987); ksiądz Ryszard Ukleja "Kawnice. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia" (Piła 1997).
Wśród 440 relacji opisanych przez księdza J. Ćwiklaka wyróżnić można:
- 210 uzdrowień /większość dotyczy dzieci/
- 35 łask szczególnej opieki Bożej nad rodziną w czasie wojny
- 17 przypadków zwolnienia z więzienia lub darowania kary
- 35 łask opieki Bożej nad rodziną w trudnej sytuacji materialnej
- 12 przykładów pomyślnie zdanych egzaminów
- 7 łask związanych z budową kościoła
- 7 nawróceń
- 2 powołania kapłańskie
- 2 przypadki ukarania bluźniercy.

Odpusty:
 

- główny odpust  w pierwszą niedzielę po 28 sierpnia:

sobota: nieszpory z kazaniem oraz Msza Święta i procesja eucharystyczna
godz. 21.00: Apel Jasnogórski, różaniec i Droga Krzyżowa
godz. 24.00:  Pasterka Maryjna i czuwanie modlitewne do rana
niedziela: w godzinach rannych śpiewane są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a następnie odprawiane
są msze święte.
Centralną sumę odpustową celebruje ksiądz biskup z Włocławka.
Wieczorna msza święta: uroczyste błogosławieństwo i zasłonięcie obrazu


- inne odpusty w święta Matki Bożej:

Matki Bożej Królowej Polski - 3 maja
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - ostatnia niedziela maja
Matki Bożej Nieustającej Pomocy - niedziela po 27 czerwca
Matki Bożej Różańcowej - pierwsza niedziela października
Niepokalane Poczęcie Matki Bożej - 8 grudnia


Pielgrzymki:

Zwyczaj pielgrzymowania do sanktuaruim w Kawnicach rozpoczął się w XVII wieku. W czasie zaborów granica przebiegała w pobliskim Strzałkowie a mimo utrudnień związanych z przekraczaniem granicy pielgrzymi przybywali z zaboru pruskiego oraz rosyjskiego łamiąc tym samym sztuczny podział Wielkopolski. W XIX stuleciu  wierni przybywali w grupach zorganizowanych oraz indywidualnie w dniach - 8 września oraz 1 listopada. W okresie międzywojennym na główny odpust przybywało około 8 tysięcy wiernych.. W okresie powojennym pielgrzymki nie ustawały. Obecnie we wrześniu odbywają się pielgrzymki pracowników służby zdrowia, nauczycieli, młodzieży.
Według ksiąg, do których wpisują się grupy pątników z przewodnikiem, liczba pielgrzymek wzrasta:
  1974/75   - 17
  1987       - 54
  1989       - 100
  1996       - 126
  1999       - 160
  2000       - (do 08 : 140!) oraz bardzo duża liczba odwiedzin pielgrzymów indywidualnych

Msze święte:

- niedziele i święta:
8.00; 10.00; 12.00; oraz 17.00 (zimą) lub 18.00 (latem)
- dni powszednie:
7.30; oraz 17.00 (zimą) lub 18.00 (latem)


Uwaga!
Prośby i Podziękowania: zawsze 24 dnia miesiąca (17.00 lub 18.00) i pierwsze soboty miesiąca.


Odsłonięcia obrazu:
- w niedzielę na rozpoczęcie mszy o godz.8.00 do zakończenia mszy o godz. 18.00
- w ciągu tygodnia na mszy o godz. 18.00 i zawsze gdy są grupy pielgrzymkowe

Proboszczowie

ks. Jan Bigoszewski
(1880-1903) - zachował i utrwalił kult maryjny w Kawnicach ks. Józef Pełczyński  (1903-1907) - drukuje kopie Obrazu i rozprowadza je pośród wiernych

ks. Tomasz Sobiepanek 
(1910-1922) - rozpoczyna budowę pierwszej w historii Kawnic świątyni murowanej; zginął w Dachau w 1942

ks.  Edmund Jakubowiak
(1922-1927) - kontynuuje budowę; zginął w Dachau w 1942

ks.  Jan Urban
(1927-1938) - ukończył urządzanie wnętrza kościoła, doprowadził do jego konsekracji; zginął w Dachau w 1942

ks.  Jan Mikusiński
(1938-1941) - zginął w Dachau w 1942

ks. Stanisław Jadczyk
(1945-1948) - buduje kościół drewniany

ks.  Józef Prorok
(1948-1957) - zbudował w ciągu trzech lat stojący obecnie murowany kościół, zlecił prace konserwatorskie obrazu, napisał na jego temat monografię, zebrał relacje o łaskach,  skatalogował i opisał wota, wydrukował 30.000 obrazków Matki Bożej, rozesłał tekst ułożonej przez siebie nowenny w ilości 120.000 egzemplarzy i zebrał ofiary na budowę kościoła

ks. Sylwester Janiak 
(1957-1972) - prace związane z wnętrzem kościoła, utrwalanie kultu maryjnego

ks. Ireneusz Kaźmierski
(1972-1977) - przygotowanie parafii od strony materialnej i duchowej do koronacji obrazu /1974/

ks. Józef Kwiatkowski 
(1977-1981) - obchody jubileuszu 350-lecia sanktuarium; Powierzenie sanktuarium wraz z parafią Zgromadzeniu Salezjańskiemu.

Ksiądz proboszcz Piotr Ziółkowski

62 - 591 Kawnice
tel. (63) 241-71-03