Informacje o przedsiębiorcach

Informacja o przedsiębiorcach

URZĄD MIEJSKI W GOLINIE       ul. Nowa 1 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  tel/fax (063) 241-80-95   wew. 250
 

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach
Podstawa prawna: art. 88a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o udzielenie informacji o przedsiębiorcach
II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:
  • zaświadczenie o wpisie lub braku wpisu w ewidencji, za udzielenie informacji pisemnej - 17,00 zł
III. UWAGI
  • Uzyskanie ustnej informacji o podmiocie gospodarczym jest bezpłatne.
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie.