Jesteś tutaj:   

Wybory Prezydenckie 10.05.2020r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE nr 20/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 14 kwietnia 2020r. o możliwości zgłoszenia dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o wentualnym ich losowaniu

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Goliny z dnia 10 kwietnia 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możłiwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika

 

KOMUNIKAT w sprawie trybu pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną

 

Informacja Burmistrza Goliny z dnia 17 marca 2020r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

KOMUNIKAT w sprawie dyżurów Komisarzy Wyborczych w Koninie. 

 

Obwodowe Komisje Wyborcze:

INFORMACJA o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 marca 2020r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

 

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

 

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych:

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 marca 2020r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym