Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

 

  Wybory do Parlamentu Europejskiego  

 

Informacja o godzinie rozpoczęcia prac Komisji Wyborczych

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia  o prawie do głosowania w wyborach

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

Obwieszczenia Burmistrza Goliny

Obwieszczenie Burmistrza Goliny z dnia 25 kwietnia 2019 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Burmistrza Goliny z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Koninie 

Postanowienie nr 140/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Gminie Golina   

Postanowienie nr 136/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gminie Golina 

Postanowienie nr 121/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie podziału Gminy Golina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Komunikat zgłaszanie kandydatów do OKW KW I

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I  

Postanowienie nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26.04.2019r. o terminie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz terminie losowania

link do uchwały nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/33524_Uchwala_nr_112019_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_27_lutego_2019_r
_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_
do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_
oraz_do_Parlamentu_Europejskiego
 
 

Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 
http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/33923_Uchwala_nr_202019_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_7_marca_2019_r_
w_sprawie_regulaminow_okregowych_rejonowych_i_obwodowych_komisji_wyborczych_powolanych_do_przeprowadzenia
_wyborow_do_Parlamentu_Europejskiego

 

 

  Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dn. 29.04.2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7.