Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia artystyczne

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

ot. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród

Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia artystyczne

 

Dokument do pobrania