Ogłoszenie konsultacji społecznych nad projektem w sprawie przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia artystyczne.

Ogłoszenie konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia artystyczne.

Burmistrz Goliny ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Golina nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Golinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia artystyczne.

Uwagi/opinie do projektu można nadsyłać do 27.01.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: golina@golina.pl  z dopiskiem: „KONSULTACJE-UCHWAŁA DOT. NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE”.

Burmistrz Goliny

/-/ Mirosław Durczyński

 

Projekt uchwały wraz

Załącznikiem do uchwały