Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.


 
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.