WYNIK: Konkurs: prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2018

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2018

Wpłynęła 1 oferta, spełniała wymogi formalne: 

Numer oferty

Nazwa oferenta oraz adres

Kwota dofinansowania

1

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

ul.PCK 13, 62-500 Konin

10 000,00

 

   

 

 

                                   Burmistrz Goliny

                                   /-/ Mirosław Durczyński

 

 

 

Golina, dnia  08.02.2018r.