WYNIK: Konkurs: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gminy Golina na rok 2017

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017”. 

Wpłynęło 5 ofert, wszystkie  oferty spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu.

Numer oferty

Nazwa oraz adres oferenta

Kwota
dofinansowania

1

Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja 
62-590 Golina, Węglew - Kolonia, ul. Bursztynowa 15

600,00

2

Ludowy Zespół Sportowy "MIREK ADAMÓW”
62-590 Golina,  Adamów 41a

5 400,00

3

Ludowy Zespół Sportowy "POLONIA GOLINA"
 62-590 Golina, ul Kusocińskiego 33

62 000,00

4

Klub Biegacza „WARTKO” 
62-590 Golina,  Plac Kazimierza Wielkiego 2

1 000,00

5

Koniński Klub Golfowy
Golina-Kolonia, 62-590 Golina

1 000,00

 

 

 

                                   Burmistrz Goliny

                                   /-/ Mirosław Durczyński

 

 

 

 

Golina, dnia 17.02.2017r.