WYNIK: Konkurs: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2014". 

Wpłynęło 4 oferty, wszystkie  oferty spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu.

Numer oferty

Nazwa oferenta oraz adres

Kwota dofinansowania

1

Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej  WARTA Al.Marcinkowskiego 27, 61-745 Poznań

1 000,00

2

Koniński Klub Golfowy
Golina-Kolonia, 62-590 Golina

2 000,00

3

Ludowy Zespół Sportowy "POLONIA GOLINA"
 62-590 Golina, ul Kusocińskiego 33

66 000,00

4

Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja"
Węglew-Kolonia 62, 62-590 Golina

1 000,00

 

    Burmistrz Goliny

/-/ Tadeusz Nowicki

 

 Golina, dnia 20.02.2014r.