WYNIK - Konkurs: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina

OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na rok 2013. 

Wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniały wymogi formalne i tak: 

Numer oferty

Nazwa oferenta oraz adres

Kwota dofinansowania

1

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie
ul.PCK 13,  62-500 Konin

6 000,00

2

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
ul.Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

6 000,00

3

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin, ul.Harcerska 4,
 62-510 Konin

6 000,00

 

   

Golina, dnia 16.05.2013r.