WYNIK: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony - nieruchomości Spławie, Radolina

I N F O R M A C J A

Burmistrza Goliny  

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego  (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Golina położonych w obrębie Spławie i Radolina gm. Golina.

Burmistrz Goliny stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

W dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 1000   w sali nr 13  Urzędu  Miejskiego  w Golinie odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących  własność Gminy Golina położonych w obrębie Spławie i Radolina.

Do przetargu  na zbycie nieruchomości - działki nr 254/1 o pow. 0,2600 ha w obrębie Spławie - księga wieczysta KN1N/00087305/5 cena wywoławcza 8 400 zł  przystąpił   jeden uczestnik,  który spełniły  warunki podane w ogłoszeniu   o przetargu. W wyniku licytacji nabywcą  działki 254/1  za kwotę netto 8 490 zł zostali  Bożena  i Tomasz małż. Wachoccy .

Do przetargu  na zbycie nieruchomości - działki nr 290 o pow. 0,5700 ha w obrębie Spławie - księga wieczysta KN1N/00063006/5 cena wywoławcza 20 000 zł  przystąpiło dwóch uczestników,  którzy  spełnili  warunki podane w ogłoszeniu   o przetargu. W wyniku licytacji nabywcą działki nr 290  za kwotę  21 000  zł zostali  Beata i Ryszard  małż. Uryccy .

Na  przetarg    na zbycie nieruchomości - działki nr 159/26   o pow. 0,978 ha w obrębie Radolina - księga wieczysta KN1N/00047770/3 cena wywoławcza  22 000 zł  zostało wpłacone jedno wadium.  Uczestnik przetargu,  który  wpłacił wadium   nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą   w  wyniku  czego przetarg na działkę nr 159/26 o pow. 0,0978 ha położoną w obrębie Radolina  został zakończony wynikiem  negatywnym.

Do przetargu  na zbycie nieruchomości - działki nr 104  o pow. 0,1300 ha w obrębie Radolina - księga wieczysta KN1N/00063384/8 cena wywoławcza 5 000 zł  przystąpiło dwóch uczestników,  którzy  spełnili  warunki podane w ogłoszeniu   o przetargu. W wyniku licytacji nabywcą działki nr 104  za kwotę  5 050  zł zostali  Lidia i Piotr małż. Dąbkiewicz .

Do przetargu  na zbycie nieruchomości - działki nr 93/1  o pow. 0,4700 ha w obrębie Radolina - księga wieczysta KN1N/00063384/8 cena wywoławcza 13 000 zł  przystąpił jeden  uczestnik,  który  spełnili  warunki podane w ogłoszeniu   o przetargu. W wyniku licytacji nabywcą działki nr 93/1  za kwotę  13 130  zł zostali  Lidia i Piotr małż. Dąbkiewicz .

Do przetargu  na zbycie nieruchomości - działki nr  87/1  o pow. 0,6200 ha w obrębie Radolina - księga wieczysta KN1N/00063384/8 cena wywoławcza 20 000 zł  przystąpił jeden  uczestnik,  który  spełnił  warunki podane w ogłoszeniu   o przetargu. W wyniku licytacji nabywcą działki nr 87/1 za kwotę  20 200  zł zostali  Lidia i Piotr małż. Dąbkiewicz .

Do przetargu  na zbycie nieruchomości - działki nr  91  o pow. 0,0200 ha w obrębie Radolina - księga wieczysta KN1N/00063384/8 cena wywoławcza 500 zł  przystąpił jeden  uczestnik,  który  spełnił  warunki podane w ogłoszeniu   o przetargu. W wyniku licytacji nabywcą działki nr 91 za kwotę  510  zł zostali  Lidia i Piotr małż. Dąbkiewicz .

Do przetargu  na zbycie nieruchomości - działki nr  318  o pow. 1,7500 ha w obrębie Radolina - księga wieczysta KN1N/00063384/8 cena wywoławcza 37 000 zł  przystąpił jeden  uczestnik,  który  spełnił  warunki podane w ogłoszeniu   o przetargu. W wyniku licytacji nabywcą działki nr 318 za kwotę  37 370  zł został Tadeusz Wróbel.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 i na stronie internetowej www.golina.pl, na okres 7 dni.

 

Golina 28 czerwca 2013 roku                                                                                           

                                                                                                        Tadeusz Nowicki