Zawiadomienie o UNIEWAŻNIENIU postępowania Zp.271.12.2020 - Dostawa i montaż wyposażenia do Dziennego Domu Senior+

Zawiadomienie o UNIEWAŻNIENIU postępowania Zp.271.12.2020 - Dostawa i montaż wyposażenia do Dziennego Domu Senior+

Treść zawiadomienia