Informacja z otwarcia ofert- ZP.271.5.2019

Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Spławie"

Nr Zp.271.5.2019 

znajduje się w poniższym załączniku:

załącznik - informacja