Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SB.3052.1.2016

  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu SB.3052.1.2016

pn. "Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 2 000 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów"
znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty