Informacja o złożonych ofertach: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych

Golina, 13.12.2016 r.

ZE.26/2/2016

 

INFROMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  informuję, że w prowadzonym przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie ul. Wolności 20, 62-590 Golina postępowaniu nr ZE.26/2/2016 o udzielenie zamówienia na „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od  01.01.2017 do 30.06.2017 na podstawie biletów miesięcznych" w trybie przetargu nieograniczonego, informuję, że:

 

1.      Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 142.800 zł brutto.

2.      W wyznaczonym terminie oferty zostały złożone 3 oferty:

1)      Oferta nr 1:

PRZEDSIĘBIOTSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE S.A.,

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

-  cena jednostkowa netto za 1 bilet miesięczny: 64,54 zł,

cena jednostkowa brutto za 1 bilet miesięczny: 69,70 zł, (słownie: sześćdziesiąt dziewięć 70/100 zł),

całkowita wartość zobowiązania brutto: 142.188,00 zł;

-  termin płatności: 30 dni;

-  czas podstawienia pojazdu zastępczego: 10 min.;

 

2)      Oferta nr 2:

USŁUGI TRANSPORTOWE „EURO-BUS", Andrzej Krysztofowicz,

ul. Poznańska 47a, 62-540 Kleczew

-  cena jednostkowa netto za 1 bilet miesięczny: 52,70 zł,

cena jednostkowa brutto za 1 bilet miesięczny: 56,92 zł, (słownie: pięćdziesiąt sześć 92/100 zł),

całkowita wartość zobowiązania brutto: 116.116,80 zł;

-  termin płatności: 30 dni;

-  czas podstawienia pojazdu zastępczego: 40 min.;

 

3)      Oferta nr 3:

„EUROMATPOL" Mateusz Czkalski

ul. Topolowa 12, 62-541 Budzisław Kościelny

-  cena jednostkowa netto za 1 bilet miesięczny:  45,15 zł,

cena jednostkowa brutto za 1 bilet miesięczny: 48,76 zł, (słownie: czterdzieści osiem 76/100 zł),

całkowita wartość zobowiązania brutto: 99.470,40 zł;

-  termin płatności: 30 dni;

-  czas podstawienia pojazdu zastępczego: 6 min.;

 

 

 

Kierownik ZEAS

(-) Anna Górzna