INFORMACJA po otwarciu ofert ZP.271.1.2016

INFORMACJA po otwarciu ofert w postępowaniu ZP.271.1.2016

pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Rosocha-Kolonia oraz obrębie Golina-Kolonia"

znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik nr 1 - Informacja po otwarciu ofert