Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych gminy Golina w 2018 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych gminy Golina w 2018 roku
Znajduje się w poniższym załączniku:
Załącznik - PLAN