Informacja z otwarcia ofert_Zp.271.9.2018

Informacja z otwarcia ofert_Zp.271.9.2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Golina, ul. Sienkiewicza - obręb Golina i m. Sługocinek - obręb Sługocinek, gm. Golina 

nr Zp.271.9.2018,

znajduje się w poniższym załączniku:

 

Załącznik - Informacja