Informacja z otwarcia ofert_Zp.271.4.2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. 

Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Cmentarnej do ul. Partyzantów)

nr Zp.271.4.2018,

znajduje się w poniższym załączniku:

 

Załącznik - Informacja