Informacja z otwarcia ofert_Zp.271.3.2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Budowa ulicy Pułaskiego w m. Golina"

nr Zp.271.3.2018,

znajduje się w poniższym załączniku:

 

Załącznik - Informacja