Informacja z otwarcia ofert Zp.271.16.2018

Informacja z otwarcia ofert Zp.271.16.2018

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Armii Poznań 
(odcinek od ul. Okólnej do ul. Generała Sikorskiego)"

nr Zp.271.16.2018,

znajduje się w poniższym załączniku:

 

Załącznik - Informacja