Informacja z otwarcia ofert_Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina 2018/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. 

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. na podstawie biletów miesięcznych 

znajduje się w poniższym załączniku:

 

Załącznik - Informacja