Informacja po otwarciu ofert Zp.271.5.2018

Informacja po otwarciu ofert z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rybie przetargu nieograniczonego, pn.:

"Remont dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego na terenie gminy Golina"

nr referencyjny Zp.271.5.2018,

znajduje się w poniższym załączniku 

 

Załącznik - Informacja z art. 86 ust. 5