Informacja po otwarciu ofert Zp.271.2.2018

INFORMACJA po otwarciu ofert w postępowaniu  Zp.271.2.2018

pn. Remont pomieszczeń szatni na Stadionie Miejskim w Golinie"

znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik nr 1 - Informacja po otwarciu ofert