Informacja po otwarciu ofert Zp.271.1.2018

INFORMACJA po otwarciu ofert w postępowaniu  Zp.271.1.2018

 

pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI -

budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym 

na terenie gminy Golina"

znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik nr 1 - Informacja po otwarciu ofert


 

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert, złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina",

 
znajduje się w poniższym załączniku:
 
Załącznik nr 2: sprostowanie