Informacja po otwarciu ofert_Zp 271 8 2018

Informacja z otwarcia ofert Zp.271.8.2018

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi na Osiedlu Wschód - odwodnienie w ul. Olimpijskiej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bema, ul. Dąbrowskiego w miejscowości Golina"

nr Zp.271.8.2018,

znajduje się w poniższym załączniku:

 

Załącznik - Informacja