Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zp.271.5.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Remont dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego na terenie gminy Golina"
nr Zp.271.5.2018,
 
znajduje się z poniższym załączniku:
 
Załącznik - Informacja