Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.4.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego (od ul. Cmentarnej do ul. Partyzantów)",

znajduje się w poniższym załączniku:

 

Załącznik - Informacja