Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.13.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.13.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.

"Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego

deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów"

prowadzonym pod nr Zp.271.13.2018, znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik - Informacja