Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271 7.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271 7.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina"

część I,

Nr referencyjny: Zp.271.7.2018,

znajduje się w poniższym załączniku:  

Załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty