Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271 2.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

"Remont pomieszczeń szatni na Stadionie Miejskim w Golinie",

Nr referencyjny: Zp.271.2.2018,

znajduje się w poniższym załączniku:  

Załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty