Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, 3, 4, 5_Zp.271.1.2018

INFORMACJA 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina" w zakresie części 1, części 3, części 4 i części 5, znajduje się w poniższym załączniku nr 1:

 

Załącznik nr 1 - Informacja