ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZE 26/1/2017

Golina, 23.08.2017 r.

ZE 26/1/2017

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Golina w okresie od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych prowadzonym przez: Centrum Usług Wspólnych w Golinie, ul. Kopernika 12, 62-590 Golina