Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Roboty Budowlane
Zp.271.11.2017
Nr UZP 500052719-N-2017 z dnia 02.11.2017r.
 
Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - budowa dróg/ścieżek dla rowerów
z punktem przesiadkowym na terenie gminy Golina - ETAP I
w zakresei części I polegającej na budowie drogi dla rowerów - ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Golinie, odcinek o długości 250 m i szerokości 2,5 m
znajduje się w poniższym załączniku: