Informacja po otwarciu ofert Zp.271.11.2017

INFORMACJA po otwarciu ofert w postępowaniu  Zp.271.11.2017 


pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI -

budowa dróg/ścieżek dla rowerów z punktem przesiadkowym na terenie Gminy Golina - Etap I"

znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik nr 1 - Informacja po otwarciu ofert