INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty Zp.271.8.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul. Łąkowa w Golinie"

Nr referencyjny: Zp.271.8.2017

znajduje się w poniższym załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 - Informacja